Подходящи фуражи за подхранване на овцете

Подходящи фуражи за подхранване на овцете

Наблюденията в миналото показват, че независимо от вида на фуража, с който се постига подобряване на телесното състояние, се увеличава плодовитостта на овцете. Задълбочените изследвания напоследък обаче показват, че не е без значение вида на фуража.Трябва да се отчита, че пасищната трева, която е основната храна през периода на заплождането е бедна на протеин и на мазнини. У нас най-често овцете се подхранват с ечемик.

 

През втората половина на юли вече ечемикът е прибран и много стопанства разполагат с него. Подхранването със зърно обикновено води до намаляване на приема на трева . Причината е, че както пасищната трева през този период, така и зърнените фуражи (ечемик, пшеница, царевица) са бедни на протеин и мазнини. При такова хранене не достига протеин за нормалното развитие на микроорганизмите в търбуха и това намалява смилаемостта на фуражите. При даване до 320 г на глава дневно на смеска, съдържаща 20% суров протеин, е наблюдавано увеличение на приема на трева. При големи количество смеска обаче консумацията на трева намалява и достига приема без подхранване.